Stamspolning & spola avlopp med högtrycksspolning i Västerås

Stamspolning, eller underhållsspolning som det också kallas, bör vara en del av det regelbundna underhållet av alla avloppsstammar. Vi spolar avloppssystem med högtrycksspolning både som en del av tidsbokat underhåll och vid akuta stopp i avlopp.

Undvik merkostnader på sikt

Underhållsspolning är en ekonomisk lösning för att undvika problem i avloppsstammen på sikt. Avloppsstammar slammar med tiden igen, vilket riskerar att leda till vattenskador. I de flesta fastigheter brukar man räkna med att en stamspolning behöver utföras ungefär vart femte år. Detta varierar dock beroende på faktorer sådana som vilket skick avloppsstammen är i, vilket slitage den utsatts för, hur stor den är och så vidare.

Underhåll för hållbara avloppssystem i Västmanland med närområde

Anlita oss för högtrycksspolning av avloppsstammar i till exempel Vetterstorp, Stohagen, Gustavsvik, Krumeluren eller Skallberget-Vega.

Tidsbokning för underhållsspolning – eller få en gratis offert

Vill du boka tid? Eller vill du höra dig för om våra priser? Vi kan ge dig exakta prisuppgifter när vi vet mer om avloppssystemets omfattning med mera, så kontakta oss för en gratis offert.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *